KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Nghiên cứu xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái phù hợp trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa & đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Nghiên cứu xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái phù hợp trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa & đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

PGS.TS.Vũ Xuân Đề, TS.Trần Viết Mỹ (Phó Chủ nhiệm)

 Các thành viên:

Th.S.Dư Phước Tân, KS.Trần Thị Mẫn, KS.Vi Thị Nam Hương, CN.Huỳnh Quốc Việt

 Độ dài:

189 trang

 Thời gian hoàn thành:

2003

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(283 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21971557