KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Xây dựng luận cứ phân tích và dự báo tăng trưởng kinh tế TP.Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Xây dựng luận cứ phân tích và dự báo tăng trưởng kinh tế TP.Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

TS.Trần Du Lịch, TS.Dư Quang Nam

 Các thành viên:

CN.Vũ Phạm Tín, ThS. Lê Nguyễn Hải Đăng, CN.Nguyễn Văn Để, TS. Đào Đức Hạnh, ThS. Nguyễn Văn Phúc, ThS. Trần Anh Tuấn, CN.Cao Minh Nghĩa, CN.Nguyễn Thị Bích Hồng và các thành viên khác

 Độ dài:

111 trang

 Thời gian hoàn thành:

2004

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(298 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22636561