KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Phân tích động thái tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế cả nước từ 1996 – 2002 và đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch 2001 - 2005

 Tên đề tài:

Phân tích động thái tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế cả nước từ 1996 - 2002 và đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch 2001 - 2005

 Chủ nhiệm:

ThS.Lê Nguyễn Hải Đăng, CN.Vũ Phạm Tín

 Các thành viên:

ThS.Nguyễn Quốc Huy, CN.Cao Minh Nghĩa, ThS.Trần Anh Tuấn, CN.Lê Thanh Hải, CN.Nguyễn Thị Thanh Mai, KS.Vi Thị Nam Hương và một số cộng tác viên khác

 Độ dài:

135 trang

 Thời gian hoàn thành:

2004

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(329 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22636686