KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Phân tích động thái tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế cả nước từ 1996 – 2002 và đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch 2001 - 2005

 Tên đề tài:

Phân tích động thái tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế cả nước từ 1996 - 2002 và đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch 2001 - 2005

 Chủ nhiệm:

ThS.Lê Nguyễn Hải Đăng, CN.Vũ Phạm Tín

 Các thành viên:

ThS.Nguyễn Quốc Huy, CN.Cao Minh Nghĩa, ThS.Trần Anh Tuấn, CN.Lê Thanh Hải, CN.Nguyễn Thị Thanh Mai, KS.Vi Thị Nam Hương và một số cộng tác viên khác

 Độ dài:

135 trang

 Thời gian hoàn thành:

2004

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(307 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21866370