KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Nghiên cứu mô hình thu nhập 50 triệu đồng/ha/năm trong sản xuất nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Nghiên cứu mô hình thu nhập 50 triệu đồng/ha/năm trong sản xuất nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

KS.Nguyễn Thị Bích Hồng, Th.S Từ Minh Thiện (Phó chủ nhiệm)

 Các thành viên:

KS.Trần Thị Mẫn, CN.Nguyễn Thị Nết, CN.Vi Thị Nam Hương, CN.Đặng Hồng Dũng

 Độ dài:

95 trang

 Thời gian hoàn thành:

2005

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(441 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt dộng khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21989089