KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Đánh giá vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM

 Tên đề tài:

Đánh giá vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM

 Chủ nhiệm:

 ThS. Nguyễn Văn Quang

Phó Chủ nhiệm: ThS. Cao Ngọc Thành

 Các thành viên:

 CN.Nguyễn Thị Bích Hồng, CN.Vũ Phạm Tín, ThS.Nguyễn Văn Phúc, ThS.Lê Nguyễn Hải Đăng, CN.Nguyễn Hồng Tài, CN.Nguyễn Trúc Vân, CN.Nguyễn Thị Nết, CN.Lê Thị Hương

 Độ dài:

89 trang

 Thời gian hoàn thành:

2005

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(271 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt dộng khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22001415