KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

ThS.Phạm Xuân Ái, ThS.Võ Sĩ

 Các thành viên:

ThS.Đoàn Nguyễn Ngọc Quỳnh, ThS.Nguyễn Quốc Tòng, CN.Nguyễn Thị Bích Hồng, ThS.Trương Minh Dũng, ThS. Phạm Bình An, ThS. Trần Văn Bích, CN.Nguyễn Văn Hiên.

 Độ dài:

79 trang

 Thời gian hoàn thành:

2004

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(1823 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2020 (4/7/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21449573