KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

ThS.Phạm Xuân Ái, ThS.Võ Sĩ

 Các thành viên:

ThS.Đoàn Nguyễn Ngọc Quỳnh, ThS.Nguyễn Quốc Tòng, CN.Nguyễn Thị Bích Hồng, ThS.Trương Minh Dũng, ThS. Phạm Bình An, ThS. Trần Văn Bích, CN.Nguyễn Văn Hiên.

 Độ dài:

79 trang

 Thời gian hoàn thành:

2004

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(1847 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21861664