KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Tái cấu trúc bốn ngành công nghiệp trọng yếu (điện tử - công nghệ thông tin, cơ khí, hóa chất – cao su, chế biến tinh lương thực thực phẩm) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020

 Tên đề tài:

Tái cấu trúc bốn ngành công nghiệp trọng yếu (điện tử - công nghệ thông tin, cơ khí, hóa chất – cao su, chế biến tinh lương thực thực phẩm) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020

 Chủ nhiệm:

ThS. Cao Minh Nghĩa

 Các thành viên:

KS. Nguyễn Thị Bích Hồng; ThS. Nguyễn Trúc Vân; ThS. Tô Thị Thùy Trang; CN. Vũ Văn Để; CN. Trương Thiết Hà; CN. Nguyễn Thị Hà.           

 Độ dài:

95 Trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12 năm 2013

 Ký hiệu phân loại:

D330.124Ngh11

Nội dung chính:

 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Xây dựng khung lý thuyết về tái cấu trúc ngành kinh tế và hệ thống tiêu chí, các chỉ tiêu có cơ sở khoa học để tái cấu trúc 4 ngành công nghiệp trọng yếu trên địa bàn TP.HCM theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng.
- Sử dụng hệ thống tiêu chí và các chỉ tiêu đã được xây dựng để phân tích  thực trạng phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu trên địa bàn TP.HCM thời gian qua để có cơ sở định hướng tái cấu trúc 4 ngành công nghiệp này.
- Định hướng tái cấu trúc 4 ngành công nghiệp trọng yếu và đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2012-2020.
 
Đề tài được giới hạn trong phạm vi:
- Thời gian phân tích thực trạng phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu trên địa bàn TP.HCM là giai đoạn 2000-2011 và định hướng phát triển giai đoạn 2012-2020.
- Không gian phân tích thực trạng phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu là trên địa bàn TP.HCM.
- Tái cấu trúc 4 ngành công nghiệp trọng yếu có phạm vi khá rộng nhưng do hạn chế về thời gian, kinh phí và lực lượng nghiên cứu nên đề tài chỉ tập trung phân tích, đánh giá thực trạng phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu trên địa bàn TP.HCM chia theo ngành công nghiệp cấp 3 (căn cứ theo phân ngành kinh tế của cơ quan thống kê); không nghiên cứu tái cấu trúc doanh nghiệp, sản phẩm công nghiệp.
- Căn cứ theo phân ngành kinh tế của Cục Thống kê TP.HCM, ngành hóa dược - cao su được phân thành ngành hóa chất và ngành nhựa cao su; ngành chế biến tinh lương thực thực phẩm được phân thành ngành chế biến thực phẩm và ngành chế biến đồ uống.
 
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung nghiên cứu được bố cục thành 03 chương:
Chương 1: Xây dựng khung lý thuyết về tái cấu trúc ngành kinh tế và hệ thống tiêu chí, các chỉ tiêu để tái cấu trúc 4 ngành công nghiệp trọng yếu.
Chương 2: Phân tích thực trạng phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2000-2011.
Chương 3: Định hướng tái cấu trúc 4 ngành công nghiệp trọng yếu và những giải pháp, kiến nghị nhằm tái cấu trúc 4 ngành công nghiệp trọng yếu theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2012-2020.

 

    Xem chi tiết

    Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

Hải Yến.

 

 

(1911 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt dộng khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22001362