KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Tái cấu trúc cơ cấu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020

 Tên đề tài:

Tái cấu trúc cơ cấu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020

 Chủ nhiệm:

TS. Đinh Sơn Hùng

 Các thành viên:

Th.S. Cao Minh Nghĩa; ThS. Nguyễn Trúc Vân; Th.S. Mã Văn Tuệ; Th.S. Tô Thị Thùy Trang; Th.S. Hồ Thủy Tiên;  CN. Trần Gia Trung Đỉnh;  CN. Trương Thiết Hà; Th.S. Trần Thị Lệ.                                     

 Độ dài:

73 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12 Năm 2013

 Ký hiệu phân loại:

D332.12H57

Nội dung chính:

 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: xây dựng khung lý thuyết về tái cấu trúc nền kinh tế: định nghĩa tái cấu trúc nền kinh tế; tính tất yếu tái cấu trúc nền kinh tế; mục đích tái cấu trúc nền kinh tế; nội dung tái cấu trúc nền kinh tế, xây dựng hệ thống tiêu chí và các chỉ tiêu có cơ sở khoa học để tái cấu trúc cơ cấu kinh tế TP.HCM theo hướng hợp lý, sử dụng hệ thống tiêu chí và các chỉ tiêu đã được xây dựng để phân tích thực trạng cơ cấu kinh tế TP.HCM thời gian qua để có cơ sở định hướng phát triển kinh tế theo cơ cấu mới, định hướng phát triển kinh tế phù hợp đối với TP.HCM và những giải pháp nhằm phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2020.

Thời gian phân tích thực trạng cơ cấu kinh tế trên địa bàn TP.HCM là giai đoạn 2000-2011 và dự báo giai đoạn 2011-2020. - Tái cấu trúc nền kinh tế có phạm vi khá rộng nhưng do hạn chế về thời gian, kinh phí và lực lượng nghiên cứu nên đề tài chỉ tập trung phân tích, đánh giá thực trạng cơ cấu kinh tế trên địa bàn TP.HCM chia theo khu vực kinh tế, ngành kinh tế; không nghiên cứu tái cấu trúc doanh nghiệp.

Đề tài gồm 3 chương:     

Chương 1: Tổng quan lý luận và thực tiễn về tái cấu trúc kinh tế. Xây dựng hệ thống tiêu chí và các chỉ tiêu để tái cấu trúc cơ cấu kinh tế.

Chương 2: Phân tích thực trạng cơ cấu kinh tế trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2000-2011.

Chương 3: Định hướng phát triển kinh tế phù hợp đối với TP.HCM và những giải pháp nhằm phát triển kinh tế trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2020.

  Xem chi tiết

  Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

Hải Yến.

 

(2038 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21861112