KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn TP.HCM đến năm 2020.

 Tên đề tài:

Định hướng phát triển kinh tế -  xã hội vùng nông thôn TP.HCM đến năm 2020.

 Chủ nhiệm:

ThS. Tô Thị Thùy Trang.

 Các thành viên:

ThS. Cao Minh Nghĩa; ThS. Nguyễn Trúc Vân; ThS. Hồ Thủy Tiên; KS.Nguyển Thị Bích Hồng; CN.Trần Thị Mẫn; CN.Trần Thị Thanh Thủy; CN.Nguyễn Thị Nết; CN.Vi Thị Nam Hương; KS.Đào Thị Hồng Hoa; CN.Nguyễn Vĩnh; CN.Nguyễn Thị Hà.

 Độ dài:

136 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12 Năm 2013

 Ký hiệu phân loại:

D330.959 779Tr581

Nội dung chính:

 

Phần I của đề tài nhóm tác giả đưa ra kinh nghiệm phát triển một số nước trên thế giới như Hàn Quốc, Israel, Mỹ, Thái Lan và Đài Loan, từ đó nêu lên bài học kinh nghiệm cho vùng nông thôn TP.HCM.

Phần II dành để đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn TP.HCM từ đặc điểm chung, đến các điều kiện tự nhiên, nguồn lực đất đai, dân số, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa, xã hội và môi trường….đồng thời phân tích điểm mạnh, điểm yếu và dự báo những cơ hội, thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn TP.HCM.

Sang đến phần III, tác giả đưa ra định hướng phát triển kinh tế- xã hội vùng nông thôn TP.HCM đến năm 2020, quan điểm, mục tiêu phát triển, định hướng sử dụng đất, định hướng phát triển nguồn nhân lực vùng nông thôn Tp, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng nông thôn TP.HCM đến năm 2020 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, luận chứng phương án tổ chức lãnh thổ về kinh tế - xã hội trên địa bàn vùng nông thôn Tp.

Cuối cùng nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn TP.HCM đến năm 2020 như giải pháp huy động vốn đầu tư, giải pháp sử dụng đất, giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân vùng nông thôn..v…v…

Mục tiêu của đề tài là xác định tiềm năng, lợi thế, hạn chế, tồn tại (cả hiện trạng và chính sách) vùng nông thôn ngoại thành TP.HCM, đề xuất định hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn ngoại thành TP.HCM theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 phù hợp với điều kiện TP.HCM

Địa điểm nghiên cứu đề tài là nghiên cứu toàn diện trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM bao gồm 5 huyện ngoại thành: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và huyện Cần Giờ. Chuỗi số liệu hiện trạng dùng để phân tích, đánh giá trong giai đoạn 2000 – 2013.

  Xem chi tiết

  Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

Hải Yến.

 

(2032 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21860017