KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Hệ thống chỉ tiêu phục vụ công tác dự báo kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và hướng hoàn thiện

 Tên chuyên đề :
Hệ thống chỉ tiêu phục vụ công tác dự báo kinh tế TPHCM – Thực trạng và hướng hoàn thiện
 Chủ nhiệm:
ThS. Nguyễn Trúc Vân
 Các thành viên:
ThS. Trương Thiết Hà, ThS. Hồ Thủy Tiên, ThS. Lê Ngọc Huyền Trang, ThS. Trần Thị Đỏ, CN. Nguyễn Vĩnh, ThS. Trần Gia Trung Đỉnh, ThS. Lê Thanh Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Ánh, CN. Vũ Thị Thủy.
 Độ dài:
164 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 12/2016
 Ký hiệu phân loại:
330.124

 

Nội dung chính:
Kết cấu đề tài gồm 3 phần:
Phần 1: Cơ sở lý luận về dự báo, phương pháp dự báo
Phần 1 nêu tổng quan về dự báo liên quan đến các nội dung như định nghĩa về dự báo, phân loại dự báo, đặc điểm của dự báo, nguyên tắc dự báo, chức năng của dự báo, ứng dụng của dự báo.
Đồng thời, trong phần 1 cũng nêu tổng quan về phương dự báo gồm phương pháp dự báo định tính, phương pháp dự báo định lượng. Phương pháp dự báo định tính gồm hai nhóm chính: (1) các phương pháp thu thập thông tin dự báo từ các cá nhân liên quan đến đối tượng dự báo, (2) các phương pháp dựa vào ý kiến của các nhóm chuyên gia am hiểu về lĩnh vực cần dự báo. Phương pháp dự báo định lượng gồm các mô hình chuỗi thời gian và các mô hình nhân quả.
Nội dung phần 1 cũng nêu kinh nghiệm dự báo của một số quốc gia như Singapore, Malaysia, Liên bang Nga. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tổ chức triển khai công tác phân tích dự báo, về dữ liệu phục vụ dự báo, về phương pháp dự báo.
Phần 2: Hiện trạng về công tác dự báo các chỉ tiêu kinh tế
Phần 2 đã nêu tổng quan về công tác dự báo các chỉ tiêu kinh tế hiện đang áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng quan về hệ thống chỉ tiêu phục vụ công tác dự báo kinh tế Việt Nam và kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở để xác định hệ thống chỉ tiêu phục vụ công tác dự báo kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, đề tài lập luận để xác định hệ thống chỉ tiêu phục vụ công tác dự báo kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh như sau: (1) Tốc độ tăng trưởng, (2) Cơ cấu kinh tế, (3) GRDP bình quân đầu người, (4) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), (5) Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, (6) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, (7) Doanh thu du lịch (hiện nay là tổng thu du lịch), (8) Kim ngạch xuất khẩu, (10) Kim ngạch nhập khẩu, (11) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội, (12) Tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo nghề, (13) Năng suất lao động.
Phần 3: Đề xuất các giải pháp, kiến nghị
Phần 3 đã đề xuất phương pháp dự báo phù hợp cho từng chỉ tiêu kinh tế. Dựa trên điều kiện về số liệu và khả năng áp dụng các phương pháp dự báo, đề tài đã kiểm tra dữ liệu trên 9 mô hình để chọn ra một mô hình tối ưu nhất cho từng chỉ tiêu kinh tế với độ tin cậy cao, sai số thấp nhất.
Đồng thời, phần 3 cũng hướng dẫn ứng dụng công cụ dự báo cho các đơn vị quản lý ngành sử dụng.

 

 Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

(1061 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21869604