KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Giải pháp nâng cao mức sống dân cư ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 

Tên đề tài:

Giải pháp nâng cao mức sống dân cư ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chủ nhiệm:

ThS. Hồ Thủy Tiên

 Các thành viên:

TS. Võ Văn Thành, Ths. Trần Văn Bích, Ths. Cao Minh Nghĩa, Ths. Triệu Đỗ Hồng Phước, Ths. Trương Thiết Hà, Ths. Đoàn Khưu Diễm Nga, Ths. Trần Thị Đỏ, Ths. Chu Thúy Anh, Ths. Trần Văn Phúc, CN. Nguyễn Vĩnh

Độ dài:

288 trang

Thời gian hoàn thành:

Tháng 07 Năm 2020

Ký hiệu phân loại:

339.4

Nội dung chính:

 


Chương trình nục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những giải pháp lớn của TPHCM nhằm nâng cao mức sống dân cư góp phần vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội vùng nông thôn TPHCM, giúp rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Do đó, trong nội dung nghiên cứu của đề tài, nhóm nghiên cứu phân tích, đánh giá tổng quan chung về Chương trình MTQG xây dựng NTM, đặc thù vùng nông thôn của Thành phố. Cùng với đó, nhóm nghiên cứu thực hiện phân tích, đánh giá các số liệu, dữ liệu sơ cấp kết quả thu thập được từ phỏng vấn 300 hộ dân mà đề tài thực hiện, để có những phân tích, đánh giá sâu, về: Mức sống của cư dân trên địa bàn các huyện ngoại thành Thành phố; Hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đặc thù vùng nông thôn TPHCM giai đoạn đoạn 2016 – 2020 đã tác động đến nâng cao mức sống dân cư các huyện ngoại thành Thành phố trong thời gian qua như thế nào? Xác định khó khăn và hạn chế trong thực hiện và triển khai một số giải pháp của Thành phố trong nâng cao mức sống cho người dân là gì? Làm cơ sở đề xuất giải pháp mới cho mục tiêu nâng cao MSDC các huyện ngoại thành TPHCM; hoặc trên cơ sở và nền tảng của những giải pháp có sẵn (cần bổ sung, điều chỉnh gì cho phù hợp) để đạt được mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới?

Đề tài gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội và định vị mức sống dân cư các huyện ngoại thành Tp.HCM

Chương 2: Thực trạng triển khai các giải pháp nâng cao mức sống dân cư trên địa bàn TpHCM

Chương 3: Các giải pháp phát triển nông nghiệp – nông thôn – nông dân và kinh nghiệm của một số quốc gia thành công trong phát triển tam nông

Chương 4: Khung định hướng giải pháp, gắn với chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đặc thù vùng nông thôn TPHCM, giai đoạn 2016 – 2020.

  Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

(145 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21882342