NĂNG LƯỢNG - CÔNG NGHIỆP - KHAI KHOÁNG NĂNG LƯỢNG - CÔNG NGHIỆP - KHAI KHOÁNG
Chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn của một số tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2008

 

 

 

 

 

 

%

 

Tháng 8/2008 so với tháng 7/2008

Tháng 8/2008 so với cùng kỳ năm 2007

8 tháng đầu năm 2008 so với cùng kỳ năm 2007

TP. Hồ Chí Minh

101,9

 

112,2

 

113,0

 

     Nhà nước

100,6

 

89,1

 

100,8

 

     Ngoài Nhà nước

103,8

 

126,6

 

118,1

 

     Đầu tư nước ngoài

100,4

 

116,5

 

118,8

 

Bình Dương

103,0

 

127,3

 

124,3

 

     Nhà nước

100,3

 

131,0

 

124,2

 

     Ngoài Nhà nước

101,4

 

136,6

 

136,6

 

     Đầu tư nước ngoài

103,8

 

123,4

 

119,6

 

Đồng Nai

99,5

 

119,4

 

120,8

 

     Nhà nước

94,2

 

107,6

 

110,3

 

     Ngoài Nhà nước

99,2

 

124,8

 

124,3

 

     Đầu tư nước ngoài

101,0

 

121,9

 

123,1

 

Bà Rịa - Vũng Tàu

98,4

 

102,2

 

97,9

 

     Nhà nước

101,2

 

112,8

 

105,0

 

     Ngoài Nhà nước

100,7

 

111,7

 

111,7

 

     Đầu tư nước ngoài

96,7

 

96,2

 

93,0

 

Theo Tổng cục thống kê

 

(1002 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 08 năm 2018 (11/9/2018)

Tin hoạt động khoa học tháng 07 năm 2018 (13/8/2018)

Tin hoạt động khoa học tháng 06 năm 2018 (9/7/2018)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
18293335