NĂNG LƯỢNG - CÔNG NGHIỆP - KHAI KHOÁNG NĂNG LƯỢNG - CÔNG NGHIỆP - KHAI KHOÁNG
Chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn của một số tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2008

 

 

 

 

 

 

%

 

Tháng 7/2008 so với tháng 6/2008

Tháng 7/2008 so với tháng 7 năm 2007

7 tháng đầu năm 2008 so với cùng kỳ năm 2007

TP. Hồ Chí Minh

100,9

 

114,5

 

113,0

 

     Nhà nước

100,1

 

110,0

 

104,7

 

     Ngoài Nhà nước

101,9

 

113,1

 

114,7

 

     Đầu tư nước ngoài

100,4

 

119,8

 

119,2

 

Bình Dương

104,5

 

128,2

 

124,4

 

     Nhà nước

101,3

 

117,7

 

117,5

 

     Ngoài Nhà nước

105,1

 

137,4

 

136,8

 

     Đầu tư nước ngoài

104,3

 

124,8

 

119,9

 

Đồng Nai

100,2

 

117,7

 

120,2

 

     Nhà nước

93,8

 

96,3

 

107,4

 

     Ngoài Nhà nước

101,5

 

126,8

 

124,4

 

     Đầu tư nước ngoài

101,6

 

122,5

 

122,9

 

Bà Rịa - Vũng Tàu

102,1

 

91,6

 

96,2

 

     Nhà nước

100,3

 

108,7

 

101,8

 

     Ngoài Nhà nước

100,5

 

111,5

 

112,0

 

     Đầu tư nước ngoài

103,3

 

82,9

 

91,6

 

 

Theo Tổng cục thống kê

(942 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 08 năm 2018 (11/9/2018)

Tin hoạt động khoa học tháng 07 năm 2018 (13/8/2018)

Tin hoạt động khoa học tháng 06 năm 2018 (9/7/2018)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
18291271