NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC

Đánh giá về lao động công nghiệp ở Đồng Nai (10/1/2006 17:09)

Từ năm 1996 cho đến nay, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thu hút được 83950 lao động (bình quân 13992 lao động/năm). Lao động chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp chế biến (98%), trong đó lao động trong ngành thuộc da chiếm 26%, thực phẩm chế biến 16%.

Read more >>

Đánh giá về lao động công nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu (10/1/2006 17:15)

Năm 2001, số lao động công nghiệp trên địa bàn là 37.426 người, bình quân từ năm 1996 đến nay, mỗi năm tăng hơn 1.000 lao động công nghiệp, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1997-2001 là 8,7%. hầu hết lực lượng lao động tăng thêm trong công nghiệp là do các tỉnh khác cung cấp, chủ yếu là lao động đã qua đào tạo và làm việc trong khu vực kinh tế Nhà nước.

Read more >>

Yếu tố con người trong cải cách hành chính hiện nay (1/8/2011 09:54)

Read more >>
Language Language
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2022 (1/12/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022 (1/11/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022 (1/10/2022)


Visitor counter Visitor counter
24277622