NGUỒN VỐN NGUỒN VỐN
Đánh giá đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố, định hướng các ngành nghề đầu tư trực tiếp nước ngoài

 

 Tên đề tài:

Đánh giá đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố, định hướng các ngành nghề đầu tư trực tiếp nước ngoài

 Chủ nhiệm:

ThS. Hồ Thủy Tiên

 Các thành viên:

TS. Võ Văn Thành, TS. Nguyễn Văn Ít, Ths. Cao Minh Nghĩa, Ths. Trương Thiết Hà, Ths. Đoàn Khưu Diễm Nga, Ths. Trần Thị Đỏ, Ths. Hồng Vũ Tuấn Cường, Ths. Trần Thị Triêu Nhật, CN. Nguyễn Vĩnh

 Độ dài:

216 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 01 Năm 2023

 Ký hiệu phân loại:

332.673

Nội dung chính:

 


Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động, bao gồm qui mô và tỷ trọng đóng góp; năng lực tạo được sức lan tỏa cho phát triển các ngành kinh tế khác; phù hợp với xu thế phát triển của khu vực, thế giới; phù hợp với định hướng phát triển của quốc gia; phù hợp với lợi thế tiềm năng phát triển của 09 nhóm ngành dịch vụ trọng yếu, 04 ngành công nghiệp trọng điểm, 03 ngành công nghiệp truyền thống và công nghệ cao giúp xác định được ngành kinh tế quan trọng của Thành phố hiện nay.  Từ đó đưa ra định hướng thu hút “FDI thế hệ mới” - ứng dụng KHKT mới - diện đại, sử dụng công nghệ xanh thân thiện với môi trường vào các ngành kinh tế quan trọng này; gắn với phát triển các ngành thâm dụng KH&CN, các lĩnh vực R&D, có năng lực đổi mới sáng tạo giúp mang lại GTGT, NSLĐ cao; giúp giảm bớt các tác động từ các yếu tố bên ngoài (như đại dịch COVID-19, chiến tranh thương mại, khủng hoảng năng lượng…) và tận dụng được các lợi thế do cuộc CMCN 4.0 và hội nhập kinh tế quốc tế mang lại; góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững và phát triển nền kinh tế tri thức cho Thành phố. Góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách của Thành phố về tăng trưởng gắn với thu hút thành công và phát huy hiệu quả dòng vốn FDI có chất lượng cho phát triển ngành, lĩnh vực đầu tư

Ngoài phần mở đầu, phần nội dung nghiên cứu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nhiệm vụ được chia thành 05 chương. Cụ thể:

Chương 1. Bối cảnh kinh tế vĩ mô và hoạt động đầu tư FDI toàn cầu, giai đoạn 2011-2020.

Chương 2. Thực trạng hoạt động của khu vực FDI gắn với phát triển các ngành kinh tế quan trọng của TPHCM.

Chương 3. Thực trạng triển khai thực hiện các Chính sách liên quan đến FDI tại TPHCM.

Chương 4. Bài học kinh nghiệm của một số quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực về thu hút thành công dòng vốn FDI toàn cầu.

Chương 5. Hàm ý Chính sách, đề xuất giải pháp và Định hướng phát triển ngành gắn với thu hút FDI.

      Báo cáo tổng hợp được lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(210 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25383714