VĂN PHÒNG VIỆN VĂN PHÒNG VIỆN

NHÂN LỰC (14/11/2011 7:30)


Tổng số nhân viên: 13 người. Trong đó có  4 Thạc sĩ,  8 Cử nhân và 01 cao đẳng.

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Phan Văn Khiết

Chánh Văn Phòng

CN. Địa lý và Luật

Huỳnh Quốc Việt

Phó Chánh Văn phòng

ThS. Quản lý hành chính công

Nguyễn Thị Hà

Phó Chánh Văn phòng

CN. Lưu trữ và Quản trị Văn phòng

Mã Văn Tuệ

Chuyên viên

ThS. Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thanh Hùng

Chuyên viên

CN. Tâm lý giáo dục

Phạm Ngọc Trang

Chuyên viên

CN. Quản trị kinh doanh

Trần Quốc Bảo

Chuyên viên

ThS. Quản trị kinh doanh

Trần Văn Phúc

Kế toán trưởng

CN. Tài chính - Ngân hàng

Ngô Thị Thanh Huyền

Kế toán viên

ThS. Quản trị kinh doanh

Chu Thúy Minh

Kế toán viên

CN. Kế toán

Đặng Thị Hải Yến

Chuyên viên


CN. Khoa học Thư viện thông tin


Nguyễn Lý Phương Mai


Văn thư


CN. Quản trị kinh doanh

Võ Quỳnh NhiVăn thư. Quản trị kinh doanh

 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2022 (1/12/2022)


Các tin khác:
  Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022 (1/11/2022)
  Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022 (1/10/2022)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24275870