TRUNG TÂM CIT TRUNG TÂM CIT

NHÂN LỰC (13/11/2011 5:02)


Tổng số nhân viên:   9 người. Trong đó có 3 Thạc sĩ, 6 Cử nhân.

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Lê Thanh Hải

Giám đốc

ThS. Chính sách công

Bùi Huy Bình

Điều phối viên

ThS. Chính sách công

Nguyễn Hồ

Chuyên viên tư vấn

ThS. Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Bảo Trân

Chuyên viên tư vấn

CN. Tài chính Ngân hàng

Phạm Hoàng Dũng

Chuyên viên tư vấn

CN. Tài chính Ngân hàng

Nguyễn Khánh Phong

Chuyên viên đào tạo

CN. Quản trị kinh doanh

Nguyễn Ngọc Tuấn

Chuyên viên đào tạo

CN. Tài chính kế toán

Bùi Quốc Cường

Chuyên viên Hành chính

CN. Quản trị kinh doanh

Trần Thanh Hà

Chuyên viên kế toán

CN. Tài chính kế toán

 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 03 năm 2019 (8/4/2019)


Các tin khác:
  Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2019 (11/3/2019)
  Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2019 (21/2/2019)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
19623909