TRUNG TÂM TƯ VẤN ỨNG DỤNG KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM TƯ VẤN ỨNG DỤNG KINH TẾ TP.HCM

NHÂN LỰC (13/11/2011 5:02)


Tổng số nhân viên:   4 người. Trong đó có 2 Thạc sĩ, 2 Cử nhân.

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Lê Thanh Hải

Giám đốc

ThS. Chính sách công

Nguyễn Khánh Phong

Chuyên viên


CN. Luật

Nguyễn Minh Luân

Chuyên viên 


ThS. Quản trị kinh doanh

Bùi Thị Thu Yến

Chuyên viên 


CN. Quản trị kinh doanh

 

  

 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)


Các tin khác:
  Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)
  Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25362063