PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ

NHÂN LỰC (23/8/2013 16:03)


Tổng số nhân viên: 13 người. Trong đó có 11 Thạc sĩ và 02 Cử nhân.

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Trần Văn Bích

Trưởng phòng

ThS. Kinh tế học

Cao Minh Nghĩa

Phó Trưởng phòng

ThS. Kinh tế phát triển

Nguyễn Trúc Vân

Phó Trưởng phòng

ThS. Kinh tế phát triển

Lê Ngọc Huyền Trang

Nghiên cứu viên

CN. Tài chính Ngân hàng

Tô Thị Thùy Trang

Nghiên cứu viên

ThS. Kinh tế nông nghiệp

Hồ Thủy Tiên

Nghiên cứu viên

ThS. Quản trị kinh doanh

Đoàn Khưu Diễm Nga

Nghiên cứu viên

ThS. Kinh doanh thương mại

Lê Chí Hùng

Nghiên cứu viên

ThS. Kinh tế học

Cao Ngọc Thành

Nghiên cứu viên

ThS. Kinh tế phát triển

Trương Thiết Hà

Nghiên cứu viên

ThS.  Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Vĩnh

Nghiên cứu viên

CN. Kinh tế học

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Nghiên cứu viên

ThS. Quản lý đất đai

Trần Thị Đỏ

Nghiên cứu viên

ThS. Kinh tế học

 

 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2019 (11/3/2019)


Các tin khác:
  Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2019 (21/2/2019)
  Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2018 (22/1/2019)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
19426099