PHÒNG NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ ĐÔ THỊ PHÒNG NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

NHÂN LỰC (14/11/2011 7:06)


Tổng số nhân viên: 12 người. Trong đó có 1 Tiến sĩ, 7 Thạc sĩ, 1 Kỹ sư, 1 Cử nhân, 2 Kiến trúc sư.

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Dư Phước Tân

Trưởng phòng

TS. Khoa học về đô thị

Đào Thị Hồng Hoa

Phó Trưởng phòng

KS. Giao thông

Phạm Trần Hải

Phó Trưởng phòng

ThS. Quản lý môi trường đô thị

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nghiên cứu viên

ThS. Môi trường

Nguyễn Ngọc Phước Đại

Nghiên cứu viên

KTS. Kiến trúc

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Nghiên cứu viên

ThS. Quản lý môi trường đô thị

Trần Nhật Nguyên

Nghiên cứu viên

ThS. Môi trường

Trịnh Thị Minh Châu

Nghiên cứu viên

ThS. Môi trường

Lê Hồng Nhật

Nghiên cứu viên

ThS. KTS. Quy hoạch vùng và đô thị

Vương Đình Huy

Nghiên cứu viên

KTS. Quy hoạch vùng và đô thị

Nguyễn Như Ý

Nghiên cứu viên

CN. Đô thị học

La Thị Xuân Phương

Nghiên cứu viên

CN. Đô thị học

 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2021 (1/10/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22985800