PHÒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP PHÒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP

NHÂN LỰC (14/11/2011 7:13)


Tổng số nhân viên: 8 người. Trong đó có 03 Thạc sĩ và 05 Cử nhân.

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Vũ Ngọc Anh

Trưởng phòng

ThS. Luật

Vương Tịnh Mạch

Phó Trưởng phòng

ThS. Luật

Khiếu Văn Công

Nghiên cứu viên

CN. Kinh tế - Luật

Nguyễn Mạnh Quân

Nghiên cứu viên

CN. Luật học

Kiều Thúy Ngọc

Nghiên cứu viên

CN. Nhân học

Phan Thị Xuân Diệu

Nghiên cứu viên

ThS. Kinh tế phát triển

Nguyễn Thị Bảo Khánh

Nghiên cứu viên

CN. Tài chính – Ngân hàng

Nguyễn Minh Nhựt

Nghiên cứu viên

CN. Kinh tế

 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2018 (12/12/2018)


Các tin khác:
  Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2018 (8/11/2018)
  Tin hoạt động khoa học tháng 08 năm 2018 (11/9/2018)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
18838719