PHÒNG NGHIÊN CỨU VĂN HÓA XÃ HỘI PHÒNG NGHIÊN CỨU VĂN HÓA XÃ HỘI

NHÂN LỰC (14/11/2011 7:18)


Tổng số nhân viên: 20 người. Trong đó có 02 PGS.TSKH, 01Tiến sĩ, 08 Thạc sĩ và 09 Cử nhân.

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Nguyễn Văn Trình

Phó VT, kiêm Trưởng phòng

PGS. TS. Nhà giáo ưu tú

Lê Thị Thanh Tâm

Phó Trưởng phòng

TS. Ngữ văn

Trần Văn Phương

Phó Trưởng phòng

CN. Lịch sử

Phan Xuân Biên

Chuyên viên cao cấp

PGS.TSKH. Lịch sử

Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân

Nghiên cứu viên

CN. Nhân học

Lê Thị Dung

Nghiên cứu viên

CN. Lịch sử

Lê Thị Mỹ Hà

Nghiên cứu viên

ThS. Dân tộc học

Nguyễn Thị Hoài Hương

Nghiên cứu viên

ThS. Nhân học

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nghiên cứu viên

CN. Nhân học

Nguyễn Thị Lê Uyên

Nghiên cứu viên

ThS. Xã hội học

Phạm Hoàng Phước

Nghiên cứu viên

ThS. Xã hội học

Nguyễn Thị Hương

Nghiên cứu viên

CN. Lịch sử

Mai Thị Quế

Nghiên cứu viên

CN. Xã hội học

Hồ Thị Minh Trâm

Nghiên cứu viên

ThS. Văn hóa học

Nguyễn Thị Hà

Nghiên cứu viên

ThS. Xã hội học

Nguyễn Hải Loan

Nghiên cứu viên

CN. Xã hội học

Lương Ngọc Thảo

Nghiên cứu viên

ThS. Nhân học

Vũ Thị Thu Hương

Nghiên cứu viên

CN. Nhân học

Nguyễn Tôn Thị Tường Vân

Nghiên cứu viên

CN. Triết học

Lê Văn Thành

Cộng tác viên

ThS. Dân số học

 

 

 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2018 (12/12/2018)


Các tin khác:
  Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2018 (8/11/2018)
  Tin hoạt động khoa học tháng 08 năm 2018 (11/9/2018)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
18838855