PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

NHÂN LỰC (14/11/2011 7:25)


Tổng số nhân viên: 9 người. Trong đó có  3 Thạc sĩ, 6 Cử nhân.

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Triệu Thành Sơn

Trưởng phòng

ThS. Hành chính công

Nguyễnh Thị Huỳnh Mai

Phó Trưởng phòng

ThS. Kinh tế

Hứa Quốc Thái
Phó Trưởng phòngKỹ sư ttin học

Phan Nguyễn Trung Minh

Chuyên viên

CN. Lịch sử

Dương Bảo Cường

Chuyên viên

ThS. Quản trị kinh doanh

Phạm Thị Thu Thủy

Chuyên viên

CN. Nhân học

Nguyễn Thu Yên

Chuyên viên

CN. Anh văn

Nguyễn Xuân Đóa

Chuyên viên

CN. Kinh tế chính trị

Võ Văn Tấn

Chuyên viên

CN. Quản trị kinh doanh

 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)


Các tin khác:
  Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)
  Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21720863