TRUNG TÂM MÔ PHỎNG VÀ DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI TRUNG TÂM MÔ PHỎNG VÀ DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI

NHÂN LỰC (13/8/2013 15:50)


Tổng số nhân viên: 09 người. Trong đó có 04 Thạc sĩ, 05  Cử nhân.

HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

 TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Nguyễn Trúc Vân

Phó Giám đốc
phụ trách

ThS. Kinh tế phát triển

Hồ Nguyễn Thái Bão

Chuyên viên

CN. Kinh tế đầu tư

Nguyễn Anh Đào

Chuyên viên

CN. Việt Nam học

Trần Thị Đỏ

Chuyên viên

ThS. Kinh tế học

Lê Chí Hùng

Nghiên cứu viên

ThS. Kinh tế học

Cao Ngọc Thành

Nghiên cứu viên

ThS. Kinh tế phát triển

Võ Huỳnh Hùng Thịnh

Chuyên viên

CN. Kinh tế học

Lê Quang Triều

Chuyên viên

CN. Xã hội học

Cao Thị Mỹ Vy

Phụ trách kế toán

CN. Kế toán

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)


Các tin khác:
  Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)
  Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25379143