TRUNG TÂM MÔ PHỎNG VÀ DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI TRUNG TÂM MÔ PHỎNG VÀ DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI
NHÂN LỰC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Trương Thị Mai Hương

Giám đốc

TS.

2

Nguyễn Trúc Vân

Phó Giám đốc

ThS. Kinh tế phát triển

3

Cao Ngọc Thành

Chuyên viên

ThS. Kinh tế phát triển

4

Trần Thị Đỏ

Chuyên viên

ThS. Kinh tế học

5

Lê Chí Hùng

Chuyên viên

ThS. Kinh tế học

6

Cao Thị Mỹ Vy

Phụ trách kế toán

CN. Kế toán

(518 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Các tin khác:
  Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)
  Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21684398