VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG
NHÂN LỰC

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Ngô Anh Vũ

Giám đốc

Thạc sỹ - Kiến trúc sư

Phạm Văn Phước

Phó Giám đốc

Thạc sỹ - Kiến trúc sư

Lương Công Định

Trưởng Phòng Quy hoạch 1

Thạc sỹ - Kiến trúc sư

Quảng Minh Thịnh

Phó phòng Quy hoạch 1

Kiến trúc sư

Đỗ Nguyên Phong

Trưởng phòng Quy hoạch 2

Thạc sỹ - Kiến trúc sư

Võ Tấn Lập

Phó phòng Quy hoạch 2

Kiến trúc sư

Lê Quang Thống

Trưởng phòng Quy hoạch 3

Thạc sỹ - Kiến trúc sư

Phạm Quang Hân

Phó phòng Quy hoạch 2

Thạc sỹ - Kiến trúc sư

Quách Ngọc Đệ

Phó phòng Quy hoạch 4

Kỹ sư

Nguyễn Minh Tùng

Trưởng phòng Tổng hợp

Kỹ sư

Vũ Thị Hải

Phó phòng Tổng hợp

Cử nhân

Phạm Đức Minh

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 1

Kiến trúc sư

Đặng Vũ Doãn

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 1

Thạc sỹ - Kiến trúc sư

Ngô Minh Tuấn

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 1

Kiến trúc sư

Đặng Việt Dũng

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 1

Thạc sỹ - Kiến trúc sư

Đinh Thiên Phú

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 1

Kiến trúc sư

Lý Thiên Ngân

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 1

Kiến trúc sư

Trương Công Thành Nhân

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 1

Kiến trúc sư

Lâm Văn Minh

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 2

Kiến trúc sư

Nguyễn Bình Dương

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 2

Thạc sỹ - Kiến trúc sư

Nguyễn Trường Sơn

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 2

Kiến trúc sư

Hoàng Minh Phương

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 2

Thạc sỹ - Kiến trúc sư

Nguyễn Thanh Bình

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 2

Kiến trúc sư

Nguyễn Thiện Nhân

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 2

Kiến trúc sư

Trần Thiện Thanh

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 3

Kiến trúc sư

Nguyễn Thị Ngọc Thơ

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 3

Thạc sỹ - Kiến trúc sư

Đào Hoàng Hiển

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 3

Kiến trúc sư

Nguyễn Trần Thanh Duy

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 3

Thạc sỹ - Kiến trúc sư

Nguyễn Ngọc Thọ

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 3

Kiến trúc sư

Nguyễn Đình Thi

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 4

Kỹ sư

Nguyễn Chí Thân

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 4

Kỹ sư

Phạm Thị Thảo

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 4

Thạc sỹ - Kỹ sư

Giản Quang Việt

Chuyên viên Phòng Quy hoạch 4

Kỹ sư

Nguyễn Thiện Phước

Kỹ thuật viên máy tính

Trung cấp

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chuyên viên Hành chính – quản trị Phòng Tổng hợp

Thạc sỹ - Kỹ sư

Nguyễn Thị Kim Khuê

Chuyên viên Phòng tổng hợp

Cử nhân

Trần Thế Vũ

Chuyên viên Phòng Tổng hợp

Cử nhân

Lâm Thị Ngọc Thủy

Kế toán trưởng

Cử nhân

Trần Thị Tùy Nĩ

Kế toán viên

Cử nhân

Nguyễn Thị Thủy

Thủ quỹ

Trung cấp

Vũ Phương Thảo

Nhân viên phục vụ

Sơ cấp

Nguyễn Văn Thùy

Bảo vệ

Sơ cấp

(3696 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2022 (1/12/2022)


Các tin khác:
  Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022 (1/11/2022)
  Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022 (1/10/2022)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24277473