TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỘI NHẬP QUỐC TÊ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỘI NHẬP QUỐC TÊ TP.HCM

NHÂN LỰC (12/11/2011 0:56)


Tổng số nhân viên: 12 người. Trong đó có  05 Thạc sĩ, 06 Cử nhân và 01 Kỹ sư.

HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

 TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Huỳnh Minh Vũ

Phó Giám đốc phụ trách

CN. Quản trị kinh doanh

Nguyễn Hữu Lê Anh

Chuyên viên

CN. Luật

Dương Thúy An

Chuyên viên

ThS. Quản lý công

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Chuyên viên

ThS. Kinh doanh thương mại

Trần Thị Đức

Phụ trách kế toán

CN. Địa kinh tế

Trương Huệ Đoan

Chuyên viên

ThS. Tài chính – Ngân hàng

Nguyễn Thị Phương Hải

Chuyên viên

ThS. Quản lý giáo dục

Lê Hồng Hạnh

Chuyên viên

CN. Quản trị kinh doanh

Nguyễn Minh Hoàng

Chuyên viên

CN. Quản trị kinh doanh

Nguyễn Minh Hồng Ngọc

Chuyên viên

ThS. Kinh tế phát triển

Phạm Thị Linh

Chuyên viên

CN. Xã hội học

Trần Thị Trúc Oanh

Chuyên viên

KS. Tin học

 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)


Các tin khác:
  Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)
  Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25388094