TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỘI NHẬP QUỐC TÊ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỘI NHẬP QUỐC TÊ TP.HCM

NHÂN LỰC (12/11/2011 0:56)


Tổng số nhân viên: 10 người. Trong đó có  05 Thạc sĩ và 05 Cử nhân.

 

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Huỳnh Minh Vũ

Phó Giám đốc phụ trách

CN. Quản trị kinh doanh

Nguyễn Hữu Lê Anh

Chuyên viên

CN.

Trần Thị Đức

Phụ trách kế toán

CN. Kế toán

Nguyễn Thị Phương Hải

Chuyên viên

ThS. Quản lý giáo dục

Nguyễn Lê Đông Xuân

Chuyên viên

CN. Kinh tế

Nguyễn Trần Diệu My

Chuyên viên

ThS. Kinh tế phát triển

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Chuyên viên

CN. Kinh tế

Trương Huệ Đoan

Chuyên viên

CN. Tài chính – Ngân hàng

Nguyễn Minh Hoàng

Chuyên viên

CN. Thương mại quốc tế

 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 4 năm 2022 (1/5/2022)


Các tin khác:
  Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2022 (1/4/2022)
  Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2022 (6/3/2022)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
23563866