QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ
Hiện tượng quy hoạch “Treo” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – Kết quả giải quyết, những vấn đề đặt ra và giải pháp đề xuất

 

 Tên đề tài:

Hiện tượng quy hoạch “Treo” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – Kết quả giải quyết, những vấn đề đặt ra và giải pháp đề xuất

 Chủ nhiệm:

TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân

 Các thành viên:

Nguyễn Thị Cẩm Vân, Nguyễn Như Ý, Nguyễn Mai Anh, La Thị Xuân Phương, Trần Nhật Nguyên, Trịnh Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Huyền Trang, Đào Thị Hồng Hoa, Huỳnh Thái Ngọc, Bùi Anh Tuấn

 Độ dài:

132 trang.

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12 /2022

 Ký hiệu phân loại:

711.1

Nội dung chính:

 

Nghiên cứu hướng đến giải quyết các mục tiêu sau:

-         Tìm hiểu thực trạng hiện tượng quy hoạch “treo” và dự án “treo” trên địa bàn TP.HCM và những ảnh hưởng của hiện tượng này;

-         Xác định nguyên nhân dẫn đến hiện tượng quy hoạch “treo” và dự án “treo” trên

địa bàn TP.HCM;

-         Kiến nghị các giải pháp hạn chế những ảnh hưởng của quy hoạch “treo” và dự án “treo” và ngăn ngừa hiện tượng diễn ra trong tương lai.

Báo cáo gồm các phần nội dung sau:

Phần mở đầu

Chương 1 : Hệ thống quy hoạch Việt Nam và quy hoạch tại TP.HCM

Chương 2 : Thực trạng hiện tượng quy hoạch “treo” trên địa bàn TP.HCM

Chương 3 : Ảnh hưởng của hiện tượng quy hoạch “treo” trên địa bàn TP.HCM

Chương 4 : Nguyên nhân gây ra hiện tượng quy hoạch “treo” và dự án “treo” trên địa bàn TP.HCM

Chương 5: Kết quả giải quyết hiện tượng quy hoạch “treo” và dự án “treo” tại TP.HCM và khuyến nghị giải pháp trong thời gian tới

Kết luận về những kết quả chính của nghiên cứu

  Báo cáo tổng hợp được lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(188 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25369957