QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ
Giải pháp thúc đẩy việc khai thác các khu đất đô thị chưa được sử dụng theo quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 Tên chuyên đề :

Giải pháp thúc đẩy việc khai thác các khu đất đô thị chưa được sử dụng theo quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

TS. Phạm Trần Hải

 Các thành viên:

ThS. Lê Hồng Nhật, ThS. Vương Đình Huy, CN. La Thị Xuân Phương, ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang, ThS. Lê Vân Anh, CN. Nguyễn Dương Minh Hoàng, CN. Lương Thành Đạt, TS. Dương Thị Thúy Nga, ThS. Nguyễn Văn Khoa, ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn, ThS. Phan Thị Thanh Thúy, ThS. Nguyễn Thanh Nhuận, ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Lan, ThS. Lê Khánh Hưng, ThS. Nguyễn Văn Tài

 Độ dài:

142 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12/2022

 Ký hiệu phân loại:

711.4

Nội dung chính:

 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định các vấn đề phát sinh từ quá trình chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2011-2020 theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đánh giá tác động và xác định nguyên nhân của các vấn đề trên, đồng thời đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh từ quá trình chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn đến năm 2030.

Đối tượng nghiên cứu là quá trình chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM; trong đó, các khu đất được chuyển mục đích sử dụng bao gồm các khu đất dự kiến được thu hồi để giao các tổ chức đầu tư xây dựng dự án và các khu đất được các hộ gia đình, cá nhân tiếp tục sử dụng.

Các nội dung đã được triển khai nghiên cứu bao gồm: - Các nội dung nhằm đạt được Mục tiêu 1:

 + Xác định các vấn đề phát sinh từ quá trình chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2011- 2020 theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

+ Đánh giá tác động của các vấn đề trên đến quá trình phát triển của TP.HCM.

+ Xác định nguyên nhân của các vấn đề trên. - Các nội dung nhằm đạt được

Mục tiêu 2:

+ Xác định các cơ sở khoa học nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh từ quá trình chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn đến năm 2030.

+ Đề xuất các giải pháp chính sách để giải quyết các vấn đề phát sinh từ quá trình chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn đến năm 2030.

Trước mắt, kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ sẽ là cơ sở khoa học hỗ trợ cho UBND TP.HCM, các sở (cơ quan chuyên môn) thuộc UBND TP.HCM, UBND các quận huyện để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quản lý trong giai đoạn đến năm 2030. Về lâu dài, nếu việc ban hành và thực hiện các giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo quy hoạch trong giai đoạn đến năm 2030 đạt được những thành công nhất định, kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành liên quan xem xét để thể chế hóa các giải pháp trên và áp dụng trên phạm vi toàn quốc

  Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(157 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25444053