QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ
Nghiên cứu phát triển các Khu Đô thị mới tại Thành phố Hồ Chí Minh qua kinh nghiệm Khu Đô thị mới kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng

 Tên chuyên đề :
Nghiên cứu phát triển các Khu Đô thị mới tại Thành phố Hồ Chí Minh qua kinh nghiệm Khu Đô thị mới kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng
 Chủ nhiệm:
TS.KTS.Nguyễn Thanh Nhã
 Các thành viên:
GS. Volker Martin,KTS. Lê Văn Hồng, ThS. Nguyễn Duy Hưng, KTS. Nguyễn Thanh Phong, ThS. Phùng Thị Mỹ Hoàng, ThS. Vương Tịnh Mạch, CN. Phạm Thị Thu Thủy
 Độ dài:
127 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 12/2016
 Ký hiệu phân loại:
 711.41

 

Nội dung chính:
Nghiên cứu, đánh giá quá trình hình thành - phát triển và vận hành của khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (các giai đoạn chuẩn bị, hình thành ý tưởng, quy hoạch, xây dựng, vận hành).
Tìm hiểu các yếu tố tác động và xu hướng phát triển các khu đô thị mới hiện nay. Trên cơ sở đó thiết lập hệ thống chuẩn mực và quy trình điển hình phát triển khu đô thị mới có kết hợp giữa yếu tố lý thuyết và thực tiễn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Việc nghiên cứu phát triển khu đô thị mới là tổng hợp nội dung của nhiều chuyên ngành như kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng, quản lý, đầu tư, v.v…. Do đó, đề tài chỉ tập trung tổng hợp, nghiên cứu các văn bản pháp luật, quy định, quy chế liên quan tới công tác xây dựng khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, một số các dự án phát triển đô thị lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ 2000 - 2013 (xét theo quy mô, tổng vốn đầu tư, nhiều chức năng), các dự án khu đô thị mới hoàn chỉnh, đa chức năng, bao gồm các dự án đã được phê duyệt, triển khai đầu tư.
Như mục tiêu đề ra, đề tài tập trung đi sâu vào nghiên cứu:
- Các nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng, quy hoạch - kiến trúc.
- Các nội dung liên quan đến công tác quản lý xây dựng đô thị.
Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện, đề tài có điều chỉnh một số nội dung, bố cục so với đề cương chi tiết được duyệt ban đầu cho phù hợp với nhu cầu thực tế nghiên cứu và các nội dung cần thiết theo những đặc thù của công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay như sau:
- Chương 1: Tổng quan tình hình phát triển các khu đô thị mới tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương 2: Cơ sở khoa học nghiên cứu phát triển các khu đô thị mới tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương 3: Một số đề xuất dựa trên trường hợp khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng hướng đến phát triển các khu đô thị mới tại Thành phố Hồ Chí Minh theo hình mẫu điển hình. 
 

 Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

(827 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 08 năm 2018 (11/9/2018)

Tin hoạt động khoa học tháng 07 năm 2018 (13/8/2018)

Tin hoạt động khoa học tháng 06 năm 2018 (9/7/2018)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
18435910