TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp triển khai thành công các chỉ tiêu trong chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 – 2020. Định hướng chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025

 

 Tên đề tài:
Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp triển khai thành công các chỉ tiêu trong chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 – 2020. Định hướng chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025
 Chủ nhiệm:
TS. Dư Phước Tân.
 Các thành viên:
ThS. Nguyễn Như Ý, ThS. Trần Nhật Nguyên, KS. Đào Thị Hồng Hoa, ThS. Nguyễn Mai Anh, ThS. Trịnh Thị Minh Châu, ThS. Nguyễn Ngọc Phước Đại, ThS. Lê Hồng Nhật, ThS. Phan Phạm Thanh Trang, CN. Trần Thị Thu Nhàn
 Độ dài:
143 trang.
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 08/2020
 Ký hiệu phân loại:
711.8
Nội dung chính:
 
Đề tài gồm 3 chương:
Chương Một đã làm rõ thực trạng các mục tiêu, chỉ tiêu giảm ngập qua 4 giai đoạn, tương ứng với 4 nhiệm kỳ Đại hội, qua đó cho thấy sự thay đổi qua từng nhiệm kỳ qua và nhất là vai trò của quận huyện phối hợp trong công tác giảm ngập. Sau khi được phân cấp và phân công trách nhiệm quản lý hệ thống thoát nước tách riêng cho sở ngành và quận huyện, công tác đầu tư cống cho các tuyến hẻm đã được quan tâm nhiều hơn. Chương I đã cho chúng ta thấy rõ kết quả đạt được trong giai đoạn hiện nay (2016 - 2020), với 5 nhóm giải pháp (1 giải pháp công trình và giải pháp 4 phi công trình) trên địa bàn Thành phố và quận huyện, làm rõ những kết quả và nững vướng mắc tiêu biểu của các nhiệm vụ, thuộc từng nhóm giải pháp. Nội dung Chương Một là tiền đề để nghiên cứu tiếp theo của Chương Hai về xác định các nguyên nhân chậm tiến độ và gây ngập, làm cơ sở đề xuất các giải pháp căn cơ về sau.
Tiếp nối Chương I làm rõ về thực trạng chỉ tiêu và giải pháp qua các nhiện kỳ, đặc biệt là giai đoạn 2016-2020, Chương Hai đã tập trung phân tích làm rõ các nguyên nhân gây ra ngập nước qua kết quả phỏng vấn sở ngành, quận huyện, của chuyên gia đánh giá thông qua cho điểm thứ tự ưu tiên của các nguyên nhân hiện tại và 5 năm tới và nguyên nhân phân tích tổng hợp theo mô hình hồi quy đa biến. Chương II đã tổng hợp và đề xuất một số giải pháp ưu tiên, cần chú trọng tiếp nối trong giai đoạn 5 năm tới.
Chương Ba đã kế thừa kết quả phân tích nguyên nhân từ Chương Hai, luận chứng đề xuất xây dựng chỉ tiêu chống ngập giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời trên cơ sở dự báo các nhân tố tác động trong 5 năm tới, kết hợp đánh giá hiện tượng tái ngập, phát sinh điểm ngập mới cũng như hiện tượng sụt lún và biến đổi khí hậu; Chương Ba đã đề xuất các giải pháp hành động cần thực hiện trong 5 năm tới, trong đó không những chú trọng về phía quản lý nhà nước cần làm gì, mà còn chú trọng hành động từ phía hộ dân, chủ đầu tư và doanh nghiệp cùng tham gia trong 5 năm tới.
Cuối cùng là phần kết luận và kiến nghị.
Ngoài ra đề tài còn có các phụ lục: Phụ lục ảnh minh họa thực địa khảo sát của Nhóm nghiên cứu nhiệm vụ, Câu hỏi phỏng vấn 7 Quận huyện (điều tra định tính), Phiếu cho điểm của chuyên gia đánh giá tầm quan trọng nguyên nhân và giải pháp giảm ngập TP.HCM, Bản đồ phân bố lượng mưa trung bình tại TPHCM 2005-2015, Bản đồ các điểm ngập hiện hữu trên bền cao độ TPHCM, Bản đồ địa hình Thành phố Hồ Chí Minh, Khung phân tích xây dựng theo cây vấn đề, xác định các nguyên nhân gây ngập nước, So sánh thay đổi trong phân công trách nhiệm về quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh rạch trên địa bàn Thành phố (trước 2019 và hiện nay).

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển./.

(134 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21859941