Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Kế hoạch số 756/ KH-VNCPT ngày 28 tháng 9 năm 2022, Viện Nghiên cứu phát triển thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:
I. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 27 người.
II. Số lượng vị trí việc làm thực hiện tuyển dụng: Tối đa 27 người.
III. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:
a) Thời gian nhận hồ sơ:
Trong 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử Viện Nghiên cứu phát triển: Từ ngày 30/9/2022 đến ngày 30/10/2022.
b) Địa điểm nhận hồ sơ:
Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu chính đến Bộ phận Tổ chức, Văn phòng Viện Nghiên cứu phát triển, số 28 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 39321365.
IV. Hình thức, nội dung tuyển dụng:
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
2. Nội dung tuyển dụng: Theo vị trí việc làm
a) Đối với vị trí tham mưu, nghiên cứu thuộc các lĩnh vực (kinh tế, cơ chế chính sác, quản lý đô thị):
Vòng xét hồ sơ dự tuyển: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đầy đủ thì người dự tuyển được tham dự kiểm tra kỹ năng viết.
Kiểm tra kỹ năng viết theo vị trí việc làm: Hình thức thi viết (tự luận)
o Nội dung: trình bày hiểu biết cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị của Việt Nam, pháp luật viên chức, chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu phát triển và các vấn đề nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội, đô thị của Thành phố.
o Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề)
o Thang điểm: 100 điểm.
o Thí sinh có điểm kiểm tra kỹ năng viết từ 50 điểm trở lên thì được tiếp tục tham dự vòng thi nghiệp vụ chuyên ngành.
o Thí sinh được thông báo về việc nhận đơn phúc khảo theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
Vòng thi nghiệp vụ chuyên ngành: Hình thức thi phỏng vấn.
• Nội dung thi: kiểm tra kiến thức chuyên môn (theo chuyên ngành đăng ký tuyển dụng), kỹ năng của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.
• Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có 15 phút chuẩn bị).
• Thang điểm: 100 điểm.
• Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.
b) Đối với vị trí lưu trữ , vị trí quản trị - hành chính:
Vòng xét hồ sơ dự tuyển: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đầy đủ thì người dự tuyển được tham dự thi nghiệp vụ chuyên ngành.
Vòng thi nghiệp vụ chuyên ngành: Hình thức thi phỏng vấn.
- Nội dung thi: kiểm tra kiến thức chuyên môn (theo chuyên ngành đăng ký tuyển dụng), kỹ năng của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.
- Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có 15 phút chuẩn bị).
- Thang điểm: 100 điểm.
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.
3. Xác định người trúng tuyển:
Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
(1) Có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng thi nghiệp vụ chuyên ngành đạt từ 50 điểm trở lên.
(2) Có số điểm thi phỏng vấn tại vòng thi nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm phỏng vấn tại vòng thi nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng thi nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Viện trưởng quyết định người trúng tuyển.
Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
4. Người trúng tuyển phải hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng theo Thông báo của Viện.
5. Không trả lại hồ sơ thí sinh không trúng tuyển.
V. Thời gian và địa điểm tuyển dụng:
1. Thời gian tuyển dụng: Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên webiste của Viện Nghiên cứu phát triển và gửi đến người đăng ký dự tuyển.
2. Địa điểm tuyển dụng: Viện Nghiên cứu phát triển, số 28 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem Chi tiết tại đây. 

(783 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2022 (1/12/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022 (1/11/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022 (1/10/2022)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24266546