Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu phát triển năm 2022

Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng:
Để bổ sung nhân sự cho Viện, đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu, đáp ứng đủ nhân sự để hoàn thành các nhiệm vụ do Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố giao, Viện Nghiên cứu phát triển tuyển dụng viên chức năm 2022 với số lượng là 24 chỉ tiêu viên chức theo Phụ lục Bảng đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức đính kèm.
2. Nguyên tắc tuyển dụng:
- Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
- Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh.
- Việc ưu tiên trong tuyển dụng viên chức thực hiện theo Điều 6 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
3. Hồ sơ dự tuyển:
Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).
Ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu ứng viên nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng.
4. Nội dung, hình thức tuyển dụng:
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển: Phỏng vấn, gồm 02 vòng:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:
- Hình thức thi: Phỏng vấn.
- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
- Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
- Thang điểm: 100 điểm.
5. Thời gian và địa điểm xét tuyển:
Thời gian xét tuyển: Viện Nghiên cứu phát triển sẽ có văn bản thông báo cụ thể thời gian xét tuyển đến từng thí sinh đăng ký dự tuyển đủ điều kiện.
Địa điểm xét tuyển: Viện Nghiên cứu phát triển, số 28 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
6. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:
- Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của Viện Nghiên cứu phát triển (hoặc gửi theo đường bưu chính) như sau:
Viện Nghiên cứu phát triển: số 28 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 393213365 (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy và chủ nhật).
- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử Viện Nghiên cứu phát triển. Từ ngày 26 tháng 4 năm 2022 đến ngày 25 tháng 5 năm 2022.
Lưu ý: Không trả lại hồ sơ khi thí sinh không trúng tuyển.

Xem Chi tiết tại đây.
 

(463 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 4 năm 2022 (1/5/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2022 (1/4/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2022 (6/3/2022)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
23563920