THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (2/6/2020 18:49)

Xem thêm >>

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP.HCM (18/5/2020 10:47)

Xem thêm >>

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm tư vấn Ứng dụng kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu phát triển. (3/4/2020 14:09)

Xem thêm >>

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu phát triển. (3/4/2020 14:05)

Xem thêm >>

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 viên chức Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế 2019. (25/2/2020 18:59)

Xem thêm >>
Các tin khác:
Thông báo Danh sách thí sinh xét tuyển vòng 2 viên chức Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế năm 2019  (25/2/2020)
Thông báo số 50/TB-VNCPT ngày 15/01/2020 về công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 của Viện Nghiên cứu phát triển  (17/1/2020)
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu phát triển năm 2019  (19/12/2019)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM vòng 2  (6/12/2019)
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2 Viện Nghiên cứu phát triển năm 2019  (29/11/2019)
Các trang: 1  2  3  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21880683