Thông báo Danh sách ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2019 của Viện Quy hoạch Xây dựng trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển

Căn cứ quyết định số 225/QĐ-VQHXD ngàỵ 17 tháng 9 năm 2019 của Viện Quy hoạch Xây dựng về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 của Viện Quy hoạch Xây dựng;

Nay Viện Quy hoạch Xây dựng thông báo đến các ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2019 như sau:

Số TT

Vi trí ’viêc làm

• •

Ho và tên

«

Lý do

1

Thiết kế các bộ môn (01)

Huỳnh Thị Trúc Quyên

Không có chứng chĩ tin học cơ bản, ngoại ngữ, giấy khai sinh

2

Kế hoạch - Tổng hợp (01)

Trần Bảo Ngọc

Không có chứng chỉ tin học cơ bản

3

Thủ quỹ (01) '

Phạm Thị Thanh Nhã

Không có giấy xác nhận của đơn vị đồng ý cho dự tuyển (đang làm tại đơn vị HCSN)

4

Hành chánh

Quản trị (02)

Nguyễn Thị Kim Chi

Không có Chứng chỉ ngoại ngữ, Giấy chứng nhận sức khỏe, tên dự tuỷển không đúng vị trí tuyển dụng

Hồ Thiện Phú

Không có giấy xác nhận của đơn vị đồng ý cho dự tuyển (đang làm tại đơn vịHCSN)'

(412 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21560631