THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Tư vấn ứng dụng Kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (24/10/2019 10:43)

Xem thêm >>

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Viện Quy hoạch xây dựng trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển (16/10/2019 17:47)

Xem thêm >>

Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu phát triển năm 2019 (8/10/2019 12:33)

Xem thêm >>

Thông báo triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức 2019 của Viện Quy hoạch Xây dựng trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển (4/10/2019 15:56)

Xem thêm >>

Thông báo Danh sách ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2019 của Viện Quy hoạch Xây dựng trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển (4/10/2019 15:53)

Xem thêm >>
Các tin khác:
Thông báo tổ chức kiểm tra, sát hạch vòng 2 đối với thí sinh xét tuyển viên chức của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển  (14/9/2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển  (14/9/2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Quy hoạch xây dựng năm 2019  (21/8/2019)
Thông tin tuyển dụng viên chức năm 2018 của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh  (13/8/2018)
Thông tin tuyển dụng viên chức năm 2018 của Viện Quy hoạch Xây dựng thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh  (12/7/2018)
Các trang: 1  2  3  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21860028