THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Tư vấn ứng dụng Kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (24/10/2019 10:43)

Xem thêm >>

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Viện Quy hoạch xây dựng trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển (16/10/2019 17:47)

Xem thêm >>

Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu phát triển năm 2019 (8/10/2019 12:33)

Xem thêm >>

Thông báo triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức 2019 của Viện Quy hoạch Xây dựng trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển (4/10/2019 15:56)

Xem thêm >>

Thông báo Danh sách ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2019 của Viện Quy hoạch Xây dựng trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển (4/10/2019 15:53)

Xem thêm >>
Các tin khác:
Thông báo tổ chức kiểm tra, sát hạch vòng 2 đối với thí sinh xét tuyển viên chức của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển  (14/9/2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển  (14/9/2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Quy hoạch xây dựng năm 2019  (21/8/2019)
Thông tin tuyển dụng viên chức năm 2018 của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh  (13/8/2018)
Thông tin tuyển dụng viên chức năm 2018 của Viện Quy hoạch Xây dựng thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh  (12/7/2018)
Các trang: 1  2  3  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2020 (4/7/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2020 (1/6/2020)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21316658