Hệ thống cơ sở dữ liệu của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM phục vụ thông tin kinh tế xã hội của thành phố: thực trạng và các giải pháp xây dựng phát triển

 Tên đề tài:

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM phục vụ thông tin kinh tế xã hội của thành phố: thực trạng và các giải pháp xây dựng phát triển

 Chủ nhiệm:

KS. Hứa Quốc Thái

 Các thành viên:

TS. Nguyn Thanh Nhã, CN. Nguyn Thanh Hùng, KS. Đặng Trn Trung, CN. Phm Ngc Trang, CN. Phm ThThu Thy           

 Độ dài:

116 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 10 Năm 2014

 Ký hiệu phân loại:

D005.757 Th288

Nội dung chính:

 

Đề tài xác định và đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở dữ liệu của Viện nghiên cứu phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, đô thị, trong việc nghiên cứu và tham mưu đa lĩnh vực theo chức năng hiện nay của Viện; nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng, khai thác và phát triển hệ thống CSDL của Viện, trở thành một hệ thống CSDL nền về kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, đô thị phục vụ quản lý nhà nước và nghiên cứu khoa học của thành phố. Đề tài nghiên cứu phương pháp xây dựng hệ thống CSDL; quy trình phân loại, phân tích, chuẩn hóa CSDL; mô hình quản lý, khai thác CSDL của Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM và các Sở ngành, một bộ phận các cơ sở nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Đề tài gồm các chương như sau:

 Chương 1: Cơ sở lý luận xây dựng và khai thác hệ thống CSDL phục vụ công tác nghiên cứu, điều hành, quản lý.

Chương 2: Thực trạng sử dụng thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh và hệ thống CSDL Viện nghiên cứu phát triển.

Chương 3: Một số giải pháp xây dựng, khai thác và phát triển hệ thống CSDL của Viện Nghiên cứu phát triển phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu khoa học của thành phố.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về nguồn tài sản CSDL Viện đang có, các lợi ích thiết thực của nguồn CSDL đối với việc nghiên cứu khoa học, quản lý, điều hành, là cơ sở để định hướng xây dựng quy trình phân loại, phân tích và thu thập hệ thống CSDL ở Viện theo chuẩn, góp phần hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm thông tin, nâng cao hiệu quả sử dụng và khai thác nguồn thông tin. Ngoài ra, kết quả của đề tài nghiên cứu này là tiền đề xây dựng một hệ thống quản lý CSDL của Viện NCPT thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Viện. Bên cạnh đó, thông tin cũng được tận dụng một cách hiệu quả nhất, hướng đến các nhà nghiên cứu và cộng đồng của toàn thành phố và cả nước. Việc triển khai đề tài nghiên cứu này cũng sẽ nâng cao năng lực nghiên cứu thực nghiệm cũng như kiến thức về hệ CSDL và hệ thống thông tin cho các nghiên cứu viên trẻ, tạo điều kiện học hỏi thêm nhiều ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động của một tổ chức hành chính, cung cấp cái nhìn khác hơn về cách thức xây dựng, phát triển, khai thác cũng như các lợi ích ứng dụng thực tiễn của số liệu và dữ liệu.

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

Hải Yến.

 

(2052 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)


Liên kết web Liên kết web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21677801