Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lập đồ án quy hoạch xây dựng tại TP.HCM

 Tên đề tài:

Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lập đồ án quy hoạch xây dựng tại TP.HCM

 Chủ nhiệm:

KTS. Hoàng Minh Trí

 Các thành viên:

TS. KTS Nguyễn Thanh Nhã, KTS Lê Hồng Quân, ThS. KTS Hoàng Tùng. KS Nguyễn Minh Tùng, KS Đặng Trần Trung. 

 Độ dài:

113 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 10 Năm 2014

 Ký hiệu phân loại:

D711.028Tr11

Nội dung chính:

 

Trước những hạn chế và bất cập của cơ sở dữ liệu (CSDL) về Địa hình, Địa chính, Hạ tầng kỹ thuật hiện nay tại thành phố. Đề tài này, tập trung nghiên cứu về những thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ cho lập quy hoạch xây dựng (QHXD), chỉ là các dữ liệu vật lý về Địa hình, Địa chính và Hạ tầng kỹ thuật - những thông tin được xem là chủ đạo, cốt lõi để lập các phương án QHXD phù hợp thực tế, khả thi từng bước hoàn thiện CSDL về mặt sử dụng và tiến tới việc thống nhất quản lý.

Đề tài đánh giá thực trạng các dữ liệu vật lý chủ yếu để phục vụ công tác lập Quy hoạch xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh (Bản đồ Địa hình, Bản đồ Địa chính, Bản đồ hệ thống Hạ tầng kỹ thuật) về các mặt: Cơ sở pháp lý, nội dung dữ liệu, những bất cập hạn chế của dữ liệu vật lý chủ yếu này khi sử dụng, nghiên cứu xác lập mối quan hệ của các thông tin Địa hình, Địa chính và Hạ tầng kỹ thuật trong các đồ án Quy hoạch xây dựng. Nghiên cứu hoàn thiện để thống nhất các dữ liệu chủ yếu phục vụ công tác lập Quy hoạch xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời đề xuất phương hướng, tiêu chí, giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lập Quy hoạch xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với công tác lập Quy hoạch xây dựng, kinh nghiệm trong và ngoài nước trong việc hoàn thiện CSDL phục vụ cho lập QHXD,  đề tài sẽ tập trung nghiên cứu CSDL phục vụ cho các loại QHXD (quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết bao gồm các loại bản vẽ từ tỷ lệ 1/10.000 - 1/5.000 đến 1/2.000 và 1/500) từ ba nguồn dữ liệu: Bản đồ Địa hình, Bản đồ Địa chính, Bản đồ hệ thống Hạ tầng kỹ thuật. Khách thể nghiên cứu của đề tài là Chuyên gia nghiên cứu lập QHXD trong Viện cũng như tại các sở - ngành của Thành phố và một số địa phương khác, các cán bộ - công chức quản lý phát triển đô thị tại các sở - ngành, quận - huyện của Thành phố, các trường Đại học, Viện nghiên cứu, đơn vị Quản lý hệ thống Hạ tầng kỹ thuật.

       Đề tài sẽ góp phần hoàn thiện CSDL (dữ liệu vật lý) phục vụ cho lập QHXD và quản lý phát triển đô thị (là cơ sở chuẩn bị cho việc triển khai thống nhất CSDL) tại Thành phố phục vụ cho việc nghiên cứu của các cán bộ nghiên cứu, nhà quy hoạch trong và ngoài Viện cũng như đáp ứng nhu cầu thông tin, dữ liệu của các nhà quản lý, các tổ chức và người dân. Kết quả nghiên cứu của đề tài là tiền đề góp phần xây dựng một hệ thống CSDL (dữ liệu vật lý) thống nhất phục vụ cho lập QHXD và quản lý phát triển đô thị tại Thành phố.

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

Hải Yến.

 

 

(1362 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)


Liên kết web Liên kết web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21677785