Công nghệ thông tin với việc khai thác và quản lý thông tin thư viện – Trường hợp Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

 Tên đề tài:

Công nghệ thông tin với việc khai thác và quản lý thông tin thư viện – Trường hợp Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

 Chủ nhiệm:

CN. Nguyễn Tuệ Minh; CN Lê Trúc Phương.

 Các thành viên:

Th.S Trần Thy Ngọc Chi; CN Trần Đức Định; CN. Hứa Quốc Thái; CN. Đặng Thị Hải Yến; CN. Nguyễn Thị Tú Anh; CN. Trần Mạnh Tiến; CN. Trần Nữ Hồng Phương; Th.S Lê Văn Hiếu.

 Độ dài:

135 trang

 Thời gian hoàn thành:

Năm 2013

 Ký hiệu phân loại:

D027.6M35

Nội dung chính:

 

Chương 1. Vấn đề công nghệ trong quản lý, khai thác thông tin thư viện và đặc trưng của thư viện điện tử

Trình bày một số khái niệm có liên quan đến công nghệ trong quản lý, khai thác thông tin thư viện . Trên cơ sở đó, xác định các công nghệ được áp dụng trong quản lý, khai thác thông tin thư viện làm căn cứ cho việc đề xuất các công nghệ cần thiết trong quản lý, khai thác thông tin thư viện của Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 2. Hiện trạng khai thác, quản lý thông tin thư viện tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh

Trình bày các kết quả quan sát thực tiễn, thu thập ý kiến của nhân viên thư viện và người sử dụng về công tác quản lý, công tác khai thác thông tin thư viện bao gồm công tác phục vụ người sử dụng và phát triển mạng lưới người sử dụng của Thư viện, tìm hiểu nhu cầu, năng lực thông tin của đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác nghiên cứu khoa học của Viện, đồng thời phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác thông tin thư viện . Trên cơ sở hiện trạng quản lý, khai thác thông tin thư viện tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh; kết quả phân tích nhu cầu người sử dụng để đề xuất hướng phát triển phù hợp của Thư viện, làm cơ sở cho việc xác định các công nghệ cần thiết cần được ứng dụng trong quản lý, khai thác Thư viện.

Chương 3. Ứng dụng công nghệ trong việc xây dựng Thư viện điện tử Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh

Trên cơ sở phân tích thực trạng ở phần 2, đề tài đã đề xuất nhóm giải pháp về quản lý và khai thác thông tin thư viện Viện Nghiên cứu phát triển thành phố như sau: 

-          Nhóm giải pháp về công nghệ quản lý, điều hành

-          Nhóm giải pháp về công nghệ khai thác

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, nhóm nghiên cứu đã xây dựng Đề án “Xây dựng thư viện điện tử Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh” như một ứng dụng thực tiễn của Đề tài.

     Xem chi tiết

     Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

Hải Yến.

 

(2201 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Liên kết web Liên kết web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21717897