Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quy hoạch phát triển đô thị TP.HCM

 Tên đề tài:

Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quy hoạch phát triển đô thị TP.HCM

 Chủ nhiệm:

KS. Đặng Trần Trung

 Các thành viên:

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga; ThS Nguyễn Thái Thành; CN. Phan Đình Phước; CN. Nguyễn Thanh Hùng; CN. Phạm Ngọc Trang; CN. Phạm Thị Thu Thủy.

 Độ dài:

197 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12 Năm 2013

 Ký hiệu phân loại:

D711.028Tr865

Nội dung chính:

 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu cơ sở khoa học ứng dụng GIS hỗ trợ quy hoạch phát triển đô thị và các công cụ hỗ trợ quy hoạch (Planning Support Systems - PSS) làm cơ sở cho việc nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quy hoạch phát triển đô thị tại TP.HCM, Xác định thực trạng ứng dụng GIS trong công tác Quy hoạch phát triển đô thị tại các cơ quan quy hoạch ở TP.HCM và một số địa phương, xây dựng CSDL GIS thử nghiệm và ứng dụng chức năng GIS hỗ trợ công tác quy hoạch phát triển đô thị trong một số trường hợp cụ thể nhằm thấy rõ hiệu quả của việc ứng dụng GIS, đề xuất mô hình ứng dụng GIS hỗ trợ quy hoạch phát triển đô thị tại TP.HCM.

Nội dung đề tài tập trung chủ yếu nghiên cứu ứng dụng GIS trong công tác quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH và quy hoạch xây dựng đô thị. Một số trường hợp nghiên cứu ứng dụng GIS và phần mềm PSS hỗ trợ quy hoạch phát triển đô thị. Công tác quy hoạch phát triển đô thị tại Viện nghiên cứu phát triển, một số cơ quan quy hoạch tại TP.HCM và các địa phương khác.

Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu:

-     Thông qua việc nghiên cứu cơ sở khoa học ứng dụng GIS, hệ thống hỗ trợ quy hoạch (Planning Support System – PSS) cũng như tìm hiểu các trường hợp nghiên cứu, ứng dụng GIS trên thế giới, đề tài sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan cũng như cơ sở khoa học về khả năng ứng dụng GIS vào công tác Quy hoạch phát triển đô thị tại TP.HCM.

-     Nội dung khoa học và các giải pháp đề xuất của đề tài về mô hình ứng dụng GIS trong thực tế sẽ làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực hiện các đề án triển khai ứng ứng dụng GIS hỗ trợ quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch phát triển đô thị tại TP.HCM.

-     Qua việc nghiên cứu thực trạng công tác quy hoạch phát triển đô thị tại TP.HCM và định hướng ứng dụng công nghệ GIS để hỗ trợ quy hoạch trong một số công việc cụ thể, đề tài sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác quy hoạch phát triển đô thị trong tương lai.

-     Thông qua việc nghiên cứu đề tài, các cán bộ nghiên cứu trong và ngoài Viện  được giới thiệu thêm một số kiến thức mới về công nghệ GIS, về khả năng ứng dụng GIS trong quy hoạch nói chung và quy hoạch phát triển đô thị nói riêng. Đồng thời kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các nhà quản lý, các nhà quy hoạch về vai trò và hiệu quả của việc ứng dụng GIS.

  Xem chi tiết

  Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

Hải Yến.

 

(2812 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)


Liên kết web Liên kết web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21695853