TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG
Xét duyệt đề cương đề tài “Giáo dục trực tuyến đối với bậc trung học phổ thông trên địa bàn TPHCM - Vấn đề và giải pháp”

(HIDS) – Chiều ngày 26/4/2022, Viện Nghiên cứu phát triển tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài “Giáo dục trực tuyến đối với bậc trung học phổ thông trên địa bàn TPHCM - Vấn đề và giải pháp” do ThS. Phan Thị Tuyết Oanh làm chủ nhiệm.

Sau khi chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, các thành viên Hội đồng đã có ý kiến nhận xét, đánh giá và góp ý cho đề cương nhiệm vụ. Hội đồng cho rằng đây là nhiệm vụ có giá trị khoa học và thực tiễn cao.
Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đề cương đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, điều chỉnh và bổ sung những nội dung đã được các thành viên hội đồng nhận xét, góp ý để đề cương nhiệm vụ được hoàn chỉnh hơn.
Hội đồng cũng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.


Bảo Cường.

(74 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 5 trong 370 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 74
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 4 năm 2022 (1/5/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2022 (1/4/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2022 (6/3/2022)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
23563809