TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế “Phát triển đô thị lõi và vệ tinh, mối liên kết giữa các đô thị” (15/10/2018 10:54)

Xem thêm >>

Hội thảo “Quản lý xã hội hướng đến phát triển đô thị bền vững ở thành phố Hồ Chí Minh” (6/9/2018 09:41)

Nhằm đánh giá thực trạng và nghiên cứu các giải pháp quản lý xã hội bảo đảm sự hài hòa trong quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, phát triển con người và bảo vệ môi trường. Ngày 29 tháng 08 năm 2018, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức Hội thảo với chủ đề “Quản lý xã hội hướng đến phát triển đô thị bền vững ở thành phố Hồ Chí Minh”.

Xem thêm >>

Hội thảo “Giải pháp huy động nguồn lực nhằm phát huy cơ chế đặc thù để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh” (28/8/2018 13:45)

Nhằm đánh giá thực trạng việc huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển hành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2016-2017 và đề xuất giải pháp để huy động nguồn lực phát huy cơ chế đặc thù để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Thành phố. Ngày 17 tháng 08 năm 2018, Viện Nghiên cứu phát triển phối hợp Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng Nhân dân TP.HCM tổ chức Hội thảo với chủ đề “Giải pháp huy động nguồn lực nhằm phát huy cơ chế đặc thù để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh”.

Xem thêm >>
Các tin khác:
Hội thảo “Phát triển sản phẩm du lịch đường sông tại thành phố Hồ Chí Minh”  (20/7/2018)
Hội thảo “Công nghệ và thông tin không gian địa lý”  (27/6/2018)
Hiển thị kết quả từ 1 - 5 trong 227 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 46
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 08 năm 2018 (11/9/2018)

Tin hoạt động khoa học tháng 07 năm 2018 (13/8/2018)

Tin hoạt động khoa học tháng 06 năm 2018 (9/7/2018)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
18450994