TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG
Hội thảo khoa học "Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN - Một số vấn đề từ thực tiễn của TPHCM"

(HIDS) - Ngày 24/12/2019, Viện Nghiên cứu phát triển phối hợp với Cơ quan thường trực phía Nam, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – Một số vấn đề thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh” với mong muốn nhìn nhận tổng thể bức tranh thực trạng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói chung, thành phố nói riêng trong thời gian qua; làm rõ những hạn chế, yếu kém và góp ý những khuyến nghị giải pháp cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trong công cuộc cải cách, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân – Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố và PGS.TS. Phước Minh Hiệp – Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực phía Nam, Tạp chí Cộng sản đều cho rằng kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) là sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, được vận dụng trong suốt thời kỳ quá độ của đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nó tuân thủ và dựa vào hệ thống quy luật chung nhất của nền kinh tế thị trường, song cũng dựa vào nguyên tắc đặc thù riêng biệt theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc đặc thù này đã khẳng định sự kiên định của Đảng trong việc quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội cho đất nước, sử dụng từ định hướng vì đất nước đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội chứ chưa phải là kinh tế thị trường xã hội xã hội chủ nghĩa.


 Quang cảnh Hội thảo.

Tại hội thảo, Ông Phùng Ngọc Bảo – Phó Vụ trưởng, Cơ quan thường trực phía Nam, Tạp chí Cộng sản, cho rằng KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam là vận dụng sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khái quát về nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta cho rằng: KTTT là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một kiểu KTTT mới trong lịch sử phát triển của KTTT. Nó là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của KTTT vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cũng theo Ông Phùng Ngọc Bảo, Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế cả nước, là minh chứng cho sự thành công của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một số mô hình kinh tế tiêu biểu đã được triển khai thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh và sau đó đã trở thành chế định chung của cả nước.

Theo ThS. Nguyễn Thị Nga thì phát triển nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa đang đặt ra rất nhiều vấn đề mới về lý luận và thực tiễn phải giải quyết. Một trong những vấn đề đó là giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Những năm qua, Đảng bộ và chính quyền Thành phố rất quan tâm đến việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội đã được nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH của địa phương. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều hạn chế như: kinh tế tăng trưởng nhanh, nhưng lợi ích của người lao động chưa được bảo đảm. Đồng thời, ThS. Nguyễn Thị Nga cũng đã nêu ra một số vấn đề TP.HCM cần tập trung giải quyết, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; Mở rộng và phát huy dân chủ, hoàn thiện chính sách lao động và việc làm trong giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của ngân sách địa phương, sử dụng công cụ tài chính chủ động, hiệu quả, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; …

Theo ThS. Nguyễn Văn Trọn, KTTT định hướng XHCN ở TP.HCM trong thời gian qua ngày càng phát triển là do phân công lao động xã hội ngày càng sâu rộng, sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuất, sự hình thành đồng bộ các loại thị trường và thể chế kinh tế ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, quá trình này cũng đã bộc lộ ra nhiều hạn chế, bất cập như: các ngành công nghiệp chủ lực của Thành phố có mức tăng trưởng thấp hơn toàn ngành; Quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ về lao động, vốn còn chiếm tỷ lệ quá lớn. Đầu tư công thiếu đồng bộ và không tuân thủ nguyên tắc chi phí cơ hội, thiếu hiệu quả; Các loại thị trường như thị trường tài chính, thị trường hàng hóa sức lao động, thị trường khoa học - công nghệ, thị trường bất động sản và thị trường hàng hóa, dịch vụ ở TP.HCM hiện nay vẫn chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó, ThS. Nguyễn Văn Trọn cũng đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa ở TP.HCM như: Đẩy mạnh phân công lao động xã hội; Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp và các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh; Phát triển các loại thị trường đầu vào và đầu ra của sản xuất; Hoàn thiện thể chế KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, PGS.TS. Phước Minh Hiệp – Đồng chủ trì hội thảo đã tóm lược lại những nội dung chủ yếu đã được đưa ra báo cáo và thảo luận tại hội thảo. Đồng thời Ông cũng thay mặt Ban tổ chức cảm ơn những đóng góp quý báu của đại biểu tham dự và phát biểu tại hội thảo. Các ý kiến đóng góp, các tham luận sẽ được Ban tổ chức tổng hợp và báo cáo đến Thành ủy, Ủy ban nhân dân theo quy định.

 

  Tin, ảnh:  Bảo Cường.

(414 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 5 trong 328 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 66
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21886005