TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG
Xét duyệt đề cương đề án “Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2026-2030 để tăng thu ngân sách chuyển Trung ương và tạo tiền đề để TP.HCM phát triển nhanh, bền vững”

(HIDS) – Sáng ngày 29/10/2020, Viện Nghiên cứu phát triển đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đề án nghiên cứu khoa học “Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2026-2030 để tăng thu ngân sách chuyển Trung ương và tạo tiền đề để TP.HCM phát triển nhanh, bền vững”.

Hình: Quang cảnh xét duyệt đề cương.

Các thành viên Hội đồng cho rằng đây là đề án có giá trị thực tiễn cao cho TP.HCM. các thành viên Hội đồng cũng đã có ý kiến nhận xét và góp ý cho đề cương của đề án.
PGS.TS. Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đề cương, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, điều chỉnh và bổ sung những nội dung đã được các thành viên hội đồng nhận xét, góp ý để đề cương đề án được hoàn chỉnh hơn. Đề cương đề án được Hội đồng xét duyệt thống nhất thông qua để nhóm nghiên cứu tiếp tục thực hiện.


Tin, ảnh: Bảo Cường.

(118 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 5 trong 324 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 65
Language Language
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21877494