Tin hoạt động - Viện nghiên cứu phát triển TPHCM
TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Hội thảo chuyên đề “Kiều bào đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh” (9/8/2017 14:04)

Nhằm tạo diễn đàn cho trí thức kiều bào đóng góp ý kiến, tư vấn cho Thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề thiết thực đối với sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, góp phần “xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, đồng thời giúp kiều bào nắm bắt yêu cầu trong nước, giao lưu kết nối với trí thức và các nhà quản lý ở Thành phố. Sáng ngày 03/8/2017, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Ban Tổ chức Hội thảo thường niên các nhà kinh tế Việt Nam (VEAM) 2017 tổ chức Hội thảo chuyên đề “Kiều bào đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh”.

Xem thêm >>

Hội thảo khoa học “Quản lý an toàn thực phẩm từ gốc ở thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp” (31/5/2017 11:00)

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phấm (ATTP) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, kiến nghị các chính sách để tiếp tục quản lý công tác ATTP ngày càng hiệu quả hơn, đặc biệt tập trung vào công tác liên kết vùng 1 cách đồng bộ, hiệu quả nhằm đảm bảo nguồn gốc thực phẩm an toàn, chất lượng và truy xuất được nguồn gốc. Sáng ngày 23/5/2017, Viện Nghiên cứu phát triển đã phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Quản lý an toàn thực phẩm từ gốc ở thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp”.

Xem thêm >>

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhìn từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và đề xuất giải pháp (16/5/2017 16:06)

Nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn để kiến nghị những giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sáng ngày 04/05/2017, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhìn từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và đề xuất giải pháp”.

Xem thêm >>
Các tin khác:
Hội nghị “Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA) – Lợi ích & thực thi”  (5/4/2017)
Lắng nghe các đề án, kiến nghị của kiều bào sau Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần 3  (3/4/2017)
Hiển thị kết quả từ 6 - 10 trong 224 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 45
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 07 năm 2018 (13/8/2018)

Tin hoạt động khoa học tháng 06 năm 2018 (9/7/2018)

Tin hoạt động khoa học tháng 05 năm 2018 (11/6/2018)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
18037455