VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Quá trình thực thi chính sách bảo hiểm xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh. Thực trạng và giải pháp

 Tên đề tài:

Quá trình thực thi chính sách bảo hiểm xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh. Thực trạng và giải pháp

 Chủ nhiệm:

CN. Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân

 Các thành viên:

ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên , ThS. Trần Dũng Hà,  Nguyễn Hồng Hà, TS. Trần Văn Thận, CN. Nguyễn Thị Hà, ThS. Nguyễn Thị Hà, ThS. Trần Thị Lệ, Hồ Thị Luấn, CN. Nguyễn Hải Loan, ThS. Triệu Thành Sơn, CN. Nguyễn Thị Thanh Tâm, CN.Hứa Quốc Thái, CN. Nguyễn Tôn Thị Tường Vân.                                                                                                         

 Độ dài:

189 Trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 9/2020

 Ký hiệu phân loại:

368.019

Nội dung chính:

 

Phân tích Khung chính sách pháp luật về BHXH trong giai đoạn 05 năm (2015-2019):
- Các giai đoạn lịch sử của chính sách BHXH Việt Nam
- Thực trạng chính sách bảo hiểm xã hội hiện hành: thành tựu và hạn chế
- Các nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trong thời gian tới.

- Thực tiễn chính sách BHXH trong bối cảnh chung của TPHCM hiện nay.

Phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ở TP.HCM hiện nay dựa trên hoạt động của 2 nhóm chủ thể:
- Đối với cơ quan thực thi chính sách: đánh giá vai trò và tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội ở các yếu tố: bộ máy hoạt động, nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách, công tác truyền thông, đặc biệt các kết quả công tác chỉ đạo, xây dựng luật pháp, chính sách về hình thành cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội, việc làm.

- Đối với người lao động hưởng dụng chính sách BHXH bắt buộc và BHXH tự  nguyện:
+ Phân tích nhận thức, thái độ và mức độ tham gia BHXH của người lao động
+ Phân tích mạng lưới tương tác giữa người lao động và các cơ quan BHXH để người lao động phát huy quyền lợi của bản thân.
+ So sánh mức độ tham gia bảo hiểm xã hội giữa các nhóm lao động theo khu vực kinh tế và tình trạng hoạt động việc làm, lưu ý nhóm lao động thuộc khu vực kinh tế phi chính thức.

Đánh giá hiệu quả các giải pháp đang thực hiện và đề xuất giải pháp thông qua nghiên cứu của đề tài:
- Quan điểm giải pháp từ cách tiếp cận doanh nghiệp: phát triển các chương trình phúc lợi tại nơi làm việc và phúc lợi lao động, trong đó các doanh nghiệp chủ động, tích cực cung cấp các dịch vụ xã hội và phúc lợi cho người lao động, đồng thời khuyến khích, động viên và nâng cao trách nhiệm cá nhân của người lao động.
- Các giải pháp tập trung rà soát - nâng cao cơ sở dữ liệu về BHXH, minh bạch thông tin, lấy người tham gia BHXH là trung tâm; tận dụng các ưu đãi từ chính sách đặc thù và gắn kết với các chủ trương về Đô thị thông minh, đô thị sáng tạo, Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính.
- Đề xuất lộ trình thí điểm phát triển các gói BHXH đa dạng, linh hoạt phù hợp với mức sống của 1 số nhóm nghề nghiệp lao động thuộc khu vực kinh tế phi chính thức bằng các giải pháp quản lý liên ngành ở TP.HCM.

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển./.

(120 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21720870