VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho người khuyết tật của các tổ chức vì người khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

 

 Tên đề tài:
Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho người khuyết tật của các tổ chức vì người khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
 Chủ nhiệm:
ThS. Lương Ngọc Thảo
 Các thành viên:
ThS. Phạm Hoàng Phước, ThS. Trần Thị Lệ, ThS. Tạ Thị Thanh Thủy, CN. Nguyễn Hải Loan, CN. Vũ Thị Thu Hương, CN. Hồ Thị Luấn                                
 Độ dài:
127 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 06 Năm 2014
 Ký hiệu phân loại:
D373.8Th638
Nội dung chính:
 
Đề tài này được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của những tổ chức vì người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp, nhằm góp phần nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động của các tổ chức đó để hỗ trợ người khuyết tật nhiều hơn trong vấn đề học nghề.
Nhóm nghiên cứu đã tiếp cận và khảo sát các giáo viên, cán bộ quản lý và học viên đang học tại các tổ chức có đào tạo nghề cho người khuyết tật. Số lượng mẫu là 201 học viên đã và đang học tại các tổ chức có dạy nghề. Thời gian khảo sát là tháng 12/2012.
 Kết quả nghiên cứu cụ thể như sau:
Qua khảo sát 7 tổ chức có đào tạo nghề cho người khuyết tật và 201 học viên khuyết tật đã và đang học tại những tổ chức này, đề tài đã trình bày được phần nào tình hình hoạt động của những tổ chức đó qua những tiêu chí như: cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo,… Đề tài cũng đã có sự so sánh, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của từng loại hình tổ chức, những yếu tố tác động đến tình hình hoạt động của những tổ chức được khảo sát như: vấn đề quản lý nhà nước, vấn đề nhận thức xã hội và tác động của bối cảnh kinh tế.
Kết quả khảo sát của đề tài cho thấy phần lớn người khuyết tật đến với các tổ chức dạy nghề với mong muốn chủ yếu là được học nghề (62,2%). Phần lớn các tổ chức cũng chỉ chú trọng đến nhu cầu học nghề của người khuyết tật, chưa quan tâm nhiều đến những nhu cầu khác của học viên như nhu cầu giao lưu hay phục hồi chức năng. Qua đánh giá nhu cầu học nghề của học viên, kết quả khảo sát cũng cho thấy người khiếm thị ít có cơ hội được đào tạo nghề nhất trong các nhóm dạng tật. Lý do là vì nghề để đào tạo cho người khiếm thị còn quá ít (hầu như chỉ có nghề massage). Do vậy, bên cạnh nhu cầu được học nghề, người khiếm thị còn có mong muốn được học văn hóa để có thể tìm việc làm, chủ động trong cuộc sống.
Từ những gì đã trình bày, đề tài đề xuất những kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề của các tổ chức về vấn đề quản lý nhà nước và chính sách, việc thực thi chính sách; vấn đề tài chính và kinh phí hoạt động của tổ chức; chương trình đào tạo của các tổ chức; và những giải pháp về phát triển nhân lực của các tổ chức.
 Xem chi tiết
 Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.
 

Hải Yến.

 

 

(2589 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21717833